☀️ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 6 🎉

☀️ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 6 🎉

📣 Thời gian: Áp dụng từ 01/06/2021 đến ngày 06/06/2021📌Áp dụng: Cửa hàng Miti trên toàn quốc + Online + trang TMĐT➡Nội dung khuyến mãi ⬅✪ Áp dụng cho cửa hàng- Cặp C11059 giảm còn 250K (tặng kèm bóp viết BV009)- Cặp C11067 giảm còn 299K - Cặp C11069 giảm còn 569K (tặng kèm...Xem tiếp
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 5 - MITI

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 5 - MITI

💥  Thời gian:  Áp dụng từ ngày 03/05/2021 đến ngày 31/05/2021✨ Áp dụng:  Cửa hàng MITI trên toàn quốc + ONLINE + trang TMDTNỘI DUNG KHUYẾN MÃIA. ÁP DỤNG CHO CỬA HÀNG1.  Khuyến mãi sản phẩm cặp, xách- CẶP C11067, CẶP C11059 giảm còn 300k.  (Áp dụng đến khi hết...Xem tiếp
☀️ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 4 🎉

☀️ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 4 🎉

-------------------------------------------------------------------------------------------📣 Thời gian: Áp dụng từ 01/04/2021 đến ngày 30/04/2021📌Áp dụng: Cửa hàng Miti trên toàn quốc + Online + trang TMĐT➡Nội dung khuyến mãi ⬅Xem tiếp
☀️ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 3 🎉

☀️ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 3 🎉

☀️ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 3 🎉-------------------------------------------------------------------------------------------📣 Thời gian: Áp dụng từ 16/03/2021 đến ngày 31/03/2021📌Áp dụng: Cửa hàng Miti trên toàn quốc + Online + trang TMĐT➡Nội dung khuyến mãi ⬅✪ Áp dụng cho cửa hàng- Cặp Chống Gù Lưng BPS C11068AW- giảm còn 500K ( áp dụng  đến khi hết hàng)-...Xem tiếp