Chương Trình Cộng Tác Viên - Tiếp Thị Liên Kết tại Miti

Chương Trình Cộng Tác Viên - Tiếp Thị Liên Kết tại Miti

Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết Miti

(“Chương Trình”)

Điều Khoản và Điều Kiện

 

Bảng tính % hoa hồng cho Cộng Tác Viên

STT Loại Hàng% Hoa Hồng Liên kết
1 Dây Thắt Lưng4 
2 Túi Chống Sốc4https://miti.vn/collections/tui-chong-soc-laptop
3 Túi Đeo Bụng - Túi Bao Tử4https://miti.vn/collections/tui-bao-tu-deo-hong
4 Túi Đeo Chéo4https://miti.vn/collections/tui-deo-cheo
5 Túi iPad4 
6 Túi Đeo Sinh Viên4https://miti.vn/collections/tui-deo-sinh-vien
7 Túi Vải Thời Trang4https://miti.vn/collections/tui-vai-thoi-trang
8 Ví Da Nam4https://miti.vn/collections/vi-da-nam
9 Balo Cần Kéo5https://miti.vn/collections/balo-cap-keo-hoc-sinh
10 Balo Đa Năng5https://miti.vn/collections/balo-cap-da-nang
11 Balo Học Sinh5https://miti.vn/collections/balo-hoc-sinh
12 Balo Teen5https://miti.vn/collections/balo-teen
13 Cặp Học Sinh5https://miti.vn/collections/cap-di-hoc
14 Balo Du Lịch6https://miti.vn/collections/balo-du-lich
15 Balo Laptop6https://miti.vn/collections/balo-laptop
16 Balo Bỉm Sữa6https://miti.vn/collections/balo-bim-sua
17 Balo Thời Trang6https://miti.vn/collections/balo-nu-thoi-trang
18 Cặp Laptop6https://miti.vn/collections/cap-cong-so-di-lam
19 Túi Du Lịch Xách Tay6https://miti.vn/collections/tui-du-lich-xach-tay
20 Vali Kéo Nhựa6https://miti.vn/collections/vali-nhua
21 Vali Kéo Trẻ Em6https://miti.vn/collections/vali-keo-tre-em
22 Vali Kéo Vải6https://miti.vn/collections/vali-vai

1.1 Số Dư Tài Khoản:

"Số Dư Tài Khoản" có nghĩa là tổng số phí hoa hồng chưa thanh toán đã đến hạn và có thể được thanh toán cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết.

1.2 Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết:

"Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết" có nghĩa là tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, ứng dụng di động, cũng như các thư thông (newsletters), các đơn vị tiếp thị liên kết thứ cấp trong hệ thống của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết, các phương tiện truyền thông do Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sở hữu hoặc kết nối được đăng ký với Chương Trình bởi Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết và được chấp thuận bởi Miti.

1.3 Đường Link Tiếp Thị Liên Kết :

"Đường Link Tiếp Thị Liên Kết" có nghĩa là các tài liệu truyền thông/quảng cáo được Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết cung cấp cho Miti thông qua Chương Trình, bao gồm cả hình ảnh, hình vẽ, chữ, các tập tin, đường dẫn URLs và HTML hoặc mã Javascript.

1.4 Ngân Sách Được Thông Qua :

"Ngân Sách Được Thông Qua" có nghĩa là giá trị truyền thông dự chi được thông qua giữa Miti và Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết theo định kỳ hàng tháng bằng email hoặc phương thức khác theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên.

1.5 Giao Dịch Thành Công :

“Giao Dịch Thành Công” có nghĩa là việc hoàn tất một giao dịch bán và/hoặc mua đối với một Sản Phẩm giữa Người Mua và Người Bán trên Nền Tảng theo Điều Khoản Dịch Vụ của Miti là kết quả của việc Người Mua truy cập Nền Tảng thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp thị Liên Kết, và Người Mua đó:

 1. Không phải là một người mua được tạo ra từ hệ thống hoặc phương tiện điện tử, ví dụ như robot, phần mềm máy tính hoặc các phương pháp tự động, giả lập hoặc không trung thực nhằm làm cho Người Mua đó được xem hoặc thể hiện như là một cá nhân có thực;
 2. Không sử dụng các trường thông tin đã điền sẵn;
 3. Điền đầy đủ tất các các thông tin cần thiết cho Giao Dịch Thành Công trong thời hạn do Miti quy định;
 4. Không bị Miti sau đó đánh giá là người dùng giao dịch với dụng ý không trung thực, không thỏa các điều kiện của "Chương Trình", hoặc tài khoản người dùng thuộc về hoặc có liên quan đến tài khoản người dùng khác đã hiện hữu trên Miti.

1.6 Giá Trị Giao Dịch Thành Công Thuần :

“Giá Trị Giao Dịch Thành Công Thuần” có nghĩa là tổng giá trị thuần hàng tháng của các Giao Dịch Thành Công được xúc tiến thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết. Giá Trị Giao Dịch Thành Công Thuần được tính bằng tổng giá trị Giao Dịch Thành Công trong một tháng dương lịch, không bao gồm bất kỳ khoản giảm giá, phí vận chuyển, voucher, và các hình thức giảm trừ khác.

1.7 Nền Tảng :

“Nền Tảng” có nghĩa là bất kỳ nền tảng nào được vận hành bởi Miti, bao gồm các website của Miti.

1.8 Sản phẩm:

"Sản phẩm" có nghĩa là bất kỳ sản phẩm nào được Người bán đăng tải trên Nền tảng để bán cho Người mua.

1.9 "Nội dung cấm" có nghĩa là bất kỳ nội dung hoặc đăng tải nào:

 1. Quảng bá hoặc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp (các chất cấm, lừa đảo, khủng bố, hành động phạm tội, các trò chơi thách đố hoặc thi đấu, các hình thức đa cấp, hoặc các hình thức gửi thư dây chuyền).
 2. Quảng bá hoặc có liên quan đến thuốc lá, đánh bạc, hoặc vũ khí.
 3. Chứa nội dung khiêu dâm hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
 4. Liên quan đến các hình ảnh không phù hợp hoặc có tính bạo lực.
 5. Có tính chất phỉ báng, không phù hợp hoặc thô tục (xúc phạm).
 6. Mang tính chất phân biệt đối xử hoặc truyền tải nội dung mang tính hận thù/chia rẽ, dù là nhắm đến một hoặc một nhóm người, và không phân biệt các nội dung đó có dựa trên chủng tộc, giới tính, nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc ngôn ngữ được người hoặc các nhóm người đó sử dụng.
 7. Quảng bá hoặc chứa virus, phần mềm độc hại, tập tin bị hỏng, malware, các bản phần mềm bất hợp pháp, hoặc các tài liệu khác có thể hủy hoại hoặc làm vô hiệu phần mềm, phần cứng, hoặc các biện pháp bảo mật.

1.10 "Thời hạn" có ý nghĩa như được nêu tại Mục 7.1.

1.11 Điều khoản dịch vụ :

"Điều khoản dịch vụ" có nghĩa là các điều khoản điều chỉnh việc sử dụng Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hướng dẫn hoặc quy chế được Miti áp dụng hoặc cập nhật theo từng thời kỳ.

1.12 “Lãnh Thổ” có nghĩa là vùng lãnh thổ mà pháp nhân Miti sử dụng dịch vụ tiếp thị liên kết có trụ sở.

1.13 “Người Dùng” có nghĩa là bất kỳ người dùng nào đã đăng ký hợp lệ trên Nền Tảng, bao gồm cả người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”)

2. CÁC YÊU CẦU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

2.1 Thông tin đăng ký:

 1. Để tham gia Chương Trình, Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết phải cung cấp cho Miti các thông tin được yêu cầu và đảm bảo rằng các thông tin đó là chính xác, đầy đủ và đúng.
 2. Trong trường hợp Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác, Miti có quyền chấm dứt Hợp Đồng hoặc quan hệ hợp tác với Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết.
 3. Việc chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết là quyền của Miti và có thể không cần giải thích lý do.

2.2 Giấy phép hạn chế:

 1. Nếu Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết được chấp thuận tham gia Chương Trình, trong thời hạn có hiệu lực của Thỏa Thuận này, Miti sẽ cấp cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết quyền thể hiện Đường Link Tiếp Thị Liên Kết trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết bằng chi phí của mình. Quyền này không độc quyền, không được chuyển giao, có thể bị hủy bỏ bởi Miti và chỉ dành cho mục đích tham gia Chương Trình của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết.
 2. Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết không được sửa đổi, thay đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh của Đường Link Tiếp Thị Liên Kết hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Miti mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Miti. Trừ khi được quy định rõ trong Thỏa Thuận này, không có điều khoản nào trong Thỏa Thuận này được hiểu là cung cấp cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết bất kỳ quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ nào của Miti.

2.3 Điều kiện tham gia Chương Trình:

 1. Phương tiện Tiếp Thị Liên Kết phải được đăng tải công khai và truy cập được thông qua thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký tham gia Chương Trình của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết.
 2. Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ không đủ điều kiện tham gia và Miti có thể hủy việc tham gia Chương Trình của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết nếu phương tiện Tiếp Thị Liên Kết chứa bất kỳ Nội Dung Cấm hoặc nội dung khác mà Miti cho là không phù hợp.
 3. Phương tiện Tiếp Thị Liên Kết có thể bao gồm kênh mạng xã hội và website (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, website/blog, Facebook, Pinterest và Twitter) khi có sự chấp thuận của Miti ("Mạng Xã Hội Được Duyệt"). Mạng Xã Hội Được Duyệt phải (i) không chứa nhãn hiệu, tên hoặc logo của Miti hoặc thể hiện thông tin gây hiểu lầm và (ii) nếu thông qua Facebook, chỉ được thể hiện thông qua một "fan page" và không thông qua "trang cá nhân" tuân thủ chính sách áp dụng cho người dùng của Facebook.

3. PHÍ HOA HỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

3.1 Mức Phí Hoa Hồng:

Các loại phí mà Miti sẽ chi trả cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết trong một tháng bất kỳ ("Phí Hoa Hồng") sẽ được tính theo mức được thể hiện trên website của Chương Trình hoặc theo thoả thuận riêng bằng văn bản giữa các Bên ("Mức Phí Hoa Hồng").

3.2 Cách Tính Phí Hoa Hồng:

Phí Hoa Hồng cho một tháng bất kỳ sẽ được tính dựa trên:

 1. Ngân Sách Được Thông Qua hoặc
 2. Giá Trị Giao Dịch Thành Công Thuần nhân với Mức Phí Hoa Hồng, tùy trường hợp nào nhỏ hơn. Tất cả Phí Hoa Hồng trả cho, và nhận bởi Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3.3 Chi Trả Tối Thiểu:

 1. Phí Hoa Hồng được thanh toán cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ được cộng vào Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết theo định kỳ hàng tháng.
 2. "Miti sẽ trả số dư tài khoản cho đối tác tiếp thị liên kết vào thời điểm định kỳ hàng tháng, miễn là số dư tài khoản của đối tác đạt mức thanh toán tối thiểu là 50.000 VNĐ đối với đối tác có tổ chức hoặc cá nhân có trụ sở tại Việt Nam.
 3. Nếu Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết dưới mức Chi Trả Tối Thiểu trong một giai đoạn nhất định, Miti bảo lưu quyền tạm ngưng thanh toán khoản tiền có liên quan cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết cho đến kỳ thanh toán mà Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết đạt mức Chi Trả Tối Thiểu.

3.4 Thanh toán:

 Theo mục 3.3, từ ngày 1 đến ngày 20 của tháng kế tiếp (tháng T+1), Miti sẽ đối soát đơn hàng có trạng thái giao dịch thành công phát sinh trong tháng trước đó (tháng T). Từ ngày 20 đến ngày 30 dương lịch hàng tháng (tháng T+1), Miti sẽ thông báo kết quả đối soát cho đối tác. Việc thanh toán sẽ được tiến hành vào ngày lịch thứ 20 của tháng tiếp theo (T+2). Đối với bên liên kết là công ty, vui lòng gửi đầy đủ hóa đơn và biên bản nghiệm thu dịch vụ trước khi Miti tiến hành thanh toán theo lịch trình ở khoản này.

3.5 Thuế:

 1. Đối với Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết là Doanh nghiệp: Miti sẽ chịu thuế Giá trị gia tăng tại Việt Nam trên giao dịch phát sinh. Nếu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có trụ sở ngoài Việt Nam, Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ chịu trách nhiệm đối với các khoản thuế Thu nhập Doanh nghiệp tại Việt Nam liên quan đến Thỏa Thuận này. Nếu pháp luật liên quan có yêu cầu Miti phải khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào từ các khoản tiền phải trả cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, Miti sẽ khấu trừ khoản tiền thuế phải thanh toán và cung cấp cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết tài liệu chứng minh việc khấu trừ/nộp thuế.
 2. Đối với Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết là cá nhân, họ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế liên quan đến Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam. Nếu có yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào từ các khoản tiền phải trả cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ được khấu trừ khoản tiền thuế phải thanh toán và Miti sẽ cung cấp cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết các tài liệu chứng minh việc khấu trừ/nộp thuế.

3.6 Khoản Bồi Hoàn:

Miti sẽ không chi trả Phí Hoa Hồng và bảo lưu quyền cấn trừ hoặc thực hiện việc bồi hoàn cho Miti đối với các giao dịch đã được thanh toán. Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 1. Các giao dịch không thoả điều kiện để được xem là Giao Dịch Thành Công.
 2. Giao dịch gian lận được phát hiện thu công hoặc thông qua hệ thống của Miti.
 3. Việc thực hiện được thực hiện thông qua sự đồng ý của người bán có liên quan đến đơn vị tiếp thị liên kết hoặc đơn vị tiếp thị liên kết mua sản phẩm thông qua đường link tiếp thị liên kết.
 4. Giao dịch bị hủy bỏ, không hoàn tất, bị trả hàng hoàn tiền theo chính sách của Miti. e. Giao dịch mua hàng ở Sàn Giao Dịch TMĐT Miti nhằm mục đích bán lại.
 5. Giao dịch được thực hiện thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa bất kỳ Nội Dung Cấm nào.

 

4. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT

4.1 Hành Xử Trong Kinh Doanh:

 • Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết không được phép ký kết hợp đồng ràng buộc Miti hoặc đưa ra các tuyên bố hoặc bảo đảm thay mặt Miti. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết không được phép thực hiện bất kỳ hành vi không phù hợp, sai trái, gây nhầm lẫn, mang tính lừa dối, hoặc lừa đảo. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết không được phép quảng cáo các chất, dịch vụ, sản phẩm, hoặc tài liệu/nội dung vi phạm luật liên quan.
 • Miti sẽ có toàn quyền và thẩm quyền để yêu cầu gỡ bỏ bất kỳ nội dung, tài liệu, hoặc thông tin được đặt hoặc thể hiện bởi Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận này và Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ ngay lập tức thực hiện theo yêu cầu của Miti.

4.2 Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật và Điều Khoản Dịch Vụ:

 • Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ đảm bảo Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết và việc đặt Đường Link Tiếp Thị Liên Kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật trong các lãnh thổ mà Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có trụ sở hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
 • Điều Khoản Dịch Vụ, và các tiêu chuẩn/điều kiện khác theo yêu cầu của Miti (bao gồm giới hạn về nội dung, điều kiện kỹ thuật, yêu cầu về bảo mật, yêu cầu về trải nghiệm của người dùng, và yêu cầu liên quan đến hình ảnh của Miti trên phương tiện thông tin đại chúng).

4.3 Các Hành Động Bị Cấm:

Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không thực hiện, và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành động sau đây:

 1. Sử dụng email quảng cáo để quảng bá cho Miti mà không được Miti chấp thuận trước bằng văn bản.
 2. Sử dụng robot hoặc các công cụ thao tác tự động, hoặc yêu cầu tìm kiếm được thực hiện thông qua hệ thống máy móc hoặc phần mềm.
 3. Cấm sử dụng các dịch vụ tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm để tạo hoặc che đậy lượt xem, tìm kiếm, nhấp chuột hoặc chuyển đổi người dùng bằng cách lừa gạt hoặc không có giá trị.
 4. Cấm sử dụng bất kỳ từ khóa nào tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm và các truy cập quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu Miti hoặc các nhãn hàng riêng của Nền tảng Miti (tức là "Miti" và các từ khác có thể gây nhầm lẫn với Miti phải được xem như là một từ khóa phủ định) mà không được Miti chấp thuận trước bằng văn bản.
 5. Cấm sử dụng bất kỳ phương tiện tự động hoặc hình thức thu thập thông tin từ các nguồn thông tin công cộng hoặc các phương pháp thu thập thông tin khác để đăng nhập, thao tác, thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Sàn Miti bao gồm nhưng không giới hạn sản phẩm được đăng bán, giá sản phẩm, lịch sử thay đổi giá sản phẩm theo từng phân loại, các quyền sở hữu trí tuệ của Miti, bao gồm logo, hình ảnh chủ đạo, tài liệu sáng tạo và các Thông Tin Mật khác dù là trong hay ngoài Nền tảng.
 6. Áp dụng Đường Link Tiếp Thị Liên Kết ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa Nội Dung Cấm, hoặc ở các trang torrent hoặc xem nội dung trực tuyến.
 7. Áp dụng Đường Link Tiếp Thị Liên Kết hoặc quảng cáo Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết thông qua bất kỳ kênh mạng xã hội nào của Miti hoặc bất kỳ kênh mạng xã hội nào của Người Bán của Miti.
 8. (Khi Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết là một mạng lưới Tiếp Thị Liên Kết) giao công việc cho một mạng lưới tiếp thị liên kết khác với tư cách là Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết phụ; hoặc
 9. Kết hợp bất kỳ xổ số hoặc rút thăm trúng thưởng trong Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết.
 10. Cookies. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết chỉ đặt cookies khi Đường Link Tiếp Thị Liên Kết có thể thấy được trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết và người dùng nhấp chọn một cách tự nguyện và có chủ ý. Việc sử dụng các lớp, add-ons, iFrames, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo tự động chuyển hướng người dùng đến Nền Tảng mà không có sự tương tác hoặc thao tác của người dùng (vd: nhấp hoặc chạm), cookie dropping, công nghệ postview, quảng cáo gây nhầm lẫn dẫn đến nhấp chọn do nhầm lẫn, sẽ không được cho phép và tuyệt đối bị cấm. Quảng cáo dẫn đến việc cài đặt do ép buộc (bao gồm việc tự động tải/chuyển hướng mà không được người dùng cho phép) ứng dụng Miti là hành vi bị cấm tuyệt đối.

 

5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MITI

5.1 Nền Tảng:

Miti sẽ vận hành và đảm bảo hoạt động của Nền Tảng. Sẽ không có thay đổi nào liên quan đến chức năng và tính năng của Nền Tảng làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực hiện của Thỏa Thuận này.

5.2 Quyền Hủy, Từ Chối, Gỡ Bỏ:

Miti bảo lưu quyền xem xét bất kỳ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào cũng như bất kỳ tài liệu liên quan nào do Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết đệ trình. Nếu, theo toàn quyền quyết định của Miti: (i) bất kỳ Đơn vị Tiếp Thị Liên Kết hoặc Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ của Nền Tảng, (ii) Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết vi phạm hoặc khuyến khích việc vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào, (iii) Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết vi phạm nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này, (iv) Miti tin rằng bất kỳ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào có thể làm cho Miti chịu trách nhiệm hình sự, dân sự hoặc hành chính, hoặc (v) bất kỳ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào là hoặc chứa Nội Dung Cấm, Miti sẽ thực hiện một hoặc một số các biện pháp sau:

 1. Yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức các Đường Link Tiếp Thị Liên Kết và/hoặc Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết;
 2. Yêu cầu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sửa chữa vi phạm hoặc việc không tuân thủ trong một khoảng thời gian cụ thể;
 3. Đối với mỗi vi phạm, áp dụng một khoản bồi thường hoặc Khoản Bồi Hoàn cho Shopee từ Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, nhưng bất kỳ các khoản bồi thường hoặc Khoản Bồi Hoàn nào cũng sẽ không miễn trừ Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết khỏi các nghĩa vụ nếu khoản lỗ của Miti vượt quá khoản bồi thường hoặc Hủy bỏ Thỏa Thuận này.

5.3 Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện này và Điều Khoản Dịch Vụ:

 1. Miti có quyền quyết định cập nhật, sửa đổi, thay đổi hoặc chỉnh sửa các Điều Khoản và Điều Kiện này và Điều Khoản Dịch Vụ. Nếu Miti cập nhật, điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này và Điều Khoản Dịch Vụ của Nền Tảng, Miti sẽ cố gắng thông báo cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết về những thay đổi đó một cách hợp lý, bao gồm thông qua việc công bố các Điều Khoản và Điều Kiện và Điều Khoản Dịch Vụ đã được cập nhật, điều chỉnh hoặc chỉnh sửa trên trang web của Nền Tảng, qua email hoặc công cụ nhắn tin (nếu áp dụng).
 2. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ thường xuyên hoặc theo định kỳ truy cập Nền Tảng để tham khảo các cập nhật và thông báo có liên quan. Các Điều Khoản và Điều Kiện và Điều Khoản Dịch Vụ đã được cập nhật, điều chỉnh hoặc chỉnh sửa sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải công khai. Bằng cách tiếp tục sử dụng Đường Link Tiếp Thị Liên Kết, Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết đồng ý tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện và Điều Khoản Dịch Vụ đã được cập nhật, điều chỉnh hoặc chỉnh sửa. Nếu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết không chấp nhận sự điều chỉnh của các Điều Khoản và Điều Kiện và Điều Khoản Dịch Vụ đã được cập nhật, điều chỉnh hoặc chỉnh sửa, Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết phải chấm dứt Thỏa Thuận này theo Mục 7 bên dưới.

6. THÔNG TIN MẬT

6.1 Thông tin mật:

"Thông Tin Mật" có nghĩa là tất cả các thông tin về bản chất là thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 1. Bất kỳ thông tin không công khai nào của một bên trong Thỏa Thuận này được tiết lộ bởi một bên cho bên còn lại bằng văn bản, hình ảnh, ký tự máy móc, hoặc bất kỳ hình thức hiện hữu nào và được đánh dấu "Mật" hoặc "Không Công Khai" hoặc đánh dấu/ghi chú theo cách khác để thể hiện bản chất mật của thông tin;
 2. Các tài liệu của Miti và tất cả các thông tin truyền thông hoặc kỹ thuật không công khai của Miti, cho dù có được thể hiện rõ là Thông Tin Mật hay không;
 3. Tất cả các thông tin được thu thập hoặc phát triển bởi Miti liên quan đến người dùng của Miti. Thông Tin Mật cũng bao gồm các tiết lộ bằng lời nói nếu thông tin đó được hiểu một cách hợp lý là thông tin mật thông qua ngữ cảnh hoặc bối cảnh của việc tiết lộ.

6.2 Các ngoại lệ, Thông Tin Mật sẽ không bao gồm các thông tin:

 1. là thông tin công cộng trước thời điểm bên tiết lộ cung cấp thông tin đó;
 2. là thông tin được bên tiết lộ cung cấp cho bên nhận thông tin và sau đó trở thành thông tin công cộng mà không phải do tác động hoặc sự không can thiệp của bên nhận thông tin;
 3. là thông tin thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên nhận thông tin vào thời điểm cung cấp thông tin;
 4. được tiếp nhận từ một bên thứ ba mà không xuất phát từ việc bên thứ ba vi phạm nghĩa vụ bảo mật của mình;
 5. được phát triển một cách độc lập bởi bên nhận thông tin mà không sử dụng hay dẫn chiếu đến Thông Tin Mật của bên tiết lộ thông tin; hoặc
 6. được tiết lộ bởi bên tiếp nhận thông tin theo chấp thuận trước bằng văn bản của bên tiết lộ thông tin.

6.3 Không sử dụng và không tiết lộ. Mỗi bên cam kết:

 1. Bảo mật tất cả Thông tin mật của bên còn lại.
 2. Không tiết lộ Thông tin mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi bên thứ ba đó đã ký thỏa thuận bảo mật chứa các nội dung tương tự như tại Mục 6 này và đã đạt được sự đồng ý bằng văn bản từ bên cung cấp thông tin mật.
 3. Không sử dụng thông tin mật trừ khi liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ hoặc quyền lợi theo Thỏa thuận này. Mỗi bên được phép tiết lộ Thông tin mật của bên còn lại nếu việc cung cấp thông tin là bắt buộc theo quy định pháp luật, miễn là bên còn lại đã được thông báo trước bằng văn bản về nghĩa vụ cung cấp thông tin và được hỗ trợ trong việc ngăn chặn thông tin đó bị công khai.

7. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

7.1 Thời hạn:

 Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày Miti duyệt đăng ký tham gia Chương trình Tiếp thị Liên kết và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị hủy bỏ theo Mục 7.2 hoặc 7.3

7.2 Chấm dứt bởi Miti:

Miti có toàn quyền quyết định đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này bằng bất kỳ lý do gì mà Miti cho là hợp lý sau khi đã thông báo cho Đơn vị Tiếp thị Liên kết trước 07 ngày lịch, đồng thời hủy bỏ Đường Link Tiếp thị Liên kết. Miti có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức và không cần phải thông báo trước nếu Đơn vị Tiếp thị Liên kết vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này.

7.3 Các trường hợp chấm dứt. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi:

 1. Một bên thực hiện, dù là tự nguyện hay không thủ tục giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động kinh doanh, hoặc
 2. Sự kiện bất khả kháng được định nghĩa tại Mục 11.4 xảy ra liên tục hơn 30 ngày lịch.

7.4 Hậu quả của chấm dứt:

 • Sau khi đã chấm dứt Thỏa thuận vì bất kỳ lý do nào, Đơn vị Tiếp thị Liên kết sẽ ngay lập tức ngừng việc sử dụng tất cả các Đường Link Tiếp thị Liên kết của Miti, và sẽ ngừng việc thể hiện mình là Đơn vị Tiếp thị Liên kết của Miti.
 • Nếu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết vi phạm các nghĩa vụ theo Mục 5.2 và 7.3, Thỏa Thuận này có thể bị chấm dứt và tất cả các khoản tiền mà Miti đã thanh toán cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có thể được coi là khoản bồi thường, không ảnh hưởng đến các quyền hoặc biện pháp khác của Miti theo luật áp dụng.
 • Sau khi Thỏa Thuận đã chấm dứt hoặc hết hạn, các quy định sau đây sẽ tiếp tục có hiệu lực: Mục 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11 và bất kỳ quy định nào khác được các bên đồng ý. Tất cả các trách nhiệm pháp lý cộng dồn trước khi Thỏa Thuận chấm dứt hoặc hết hạn sẽ vẫn có hiệu lực.

8 Tuyên bố

8.1: Mỗi bên tuyên bố và đảm bảo rằng:

Chương trình được thành lập và hoạt động hợp pháp ở lãnh thổ mà doanh nghiệp được thành lập, Việc ký Thỏa Thuận này đã được ủy quyền hợp pháp và hợp lệ,

Thoả Thuận tạo thành một nghĩa vụ có giá trị ràng buộc các bên ngay tại thời điểm các bên giao kèo, và

Các bên sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật có liên quan khi thực hiện Thỏa Thuận này.

8.2: Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết tuyên bố và đảm bảo rằng:

 1. Việc ký kết và thực hiện Thỏa Thuận này không trái với bất kỳ hợp đồng, văn kiện, phán quyết, hoặc bất kỳ quy định pháp luật hoặc chỉ thị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào áp dụng cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết,
 2. Tất cả thông tin được cung cấp cho Miti là đầy đủ, trung thực, chính xác, và mới nhất, và
 3. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh, bao gồm việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.


 

 1. Các Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết không được chứa bất kỳ thông tin nào vi phạm hoặc khuyến khích vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào, thông tin hoặc động cơ lừa đảo hoặc lừa dối, virus, malware, spyware, Trojan, phishing hoặc bất kỳ mã độc nào có thể phá vỡ hoặc vượt qua bất kỳ biện pháp bảo vệ Nền Tảng nào, thông tin truyền thông hoặc giới thiệu hàng giả, hàng nhái hoặc các nội dung vi phạm pháp luật (bao gồm các ứng dụng di động hoặc phần mềm có chứa các loại phí ẩn), bất kỳ tài liệu nào vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất kỳ tài liệu nào có hại, chứa nội dung khiêu dâm hoặc không phù hợp, hoặc mang tính xúc phạm.

9. MIỄN TRỪ

9.1 Miễn trừ bởi Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết:

Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết (DVTTLK) sẽ miễn trừ, bảo vệ, và giữ cho Miti, các công ty liên kết của Miti, cũng như giám đốc, quản lý, nhân viên của Miti và các công ty liên kết của Miti không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, kiện tụng, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư và chi phí pháp lý, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến:

 1. Bất kỳ vi phạm nào của Thỏa Thuận từ DVTTLK,
 2. Bất kỳ hành vi không thực hiện các nghĩa vụ của DVTTLK theo Thỏa Thuận trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật,
 3. Bất kỳ vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết, hoặc
 4. Hành vi lừa đảo, cẩu thả, hoặc hành động sai trái chủ ý của DVTTLK.

9.2 Thủ Tục:

 1. Miti sẽ nhanh chóng thông báo cho DVTTLK về bất kỳ khiếu nại nào tuân theo Mục 9.1 và sẽ cho phép Cộng tác viên chủ động xử lý khiếu nại đó. Tuy nhiên, Miti sẽ có quyền thuê luật sư riêng và tham gia tranh tụng các khiếu nại bằng chi phí duy nhất của DVTTLK.
 2. DVTTLK sẽ có thẩm quyền duy nhất để bảo vệ, thỏa hiệp, giải quyết hoặc xử lý khiếu nại, nhưng sẽ không đồng ý với bất kỳ việc xử lý hoặc giải quyết khiếu nại nào thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc áp đặt nghĩa vụ thực hiện hoặc thanh toán trên Miti mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Miti. Nếu các bên đồng ý giải quyết khiếu nại trên nguyên tắc thỏa thuận, DVTTLK sẽ không công khai thỏa thuận giải quyết và kết quả xử lý khiếu nại mà không được

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

10.1 Miễn trừ trách nhiệm đối với các bảo đảm:

 1. Tất cả các tài liệu và đường liên kết tiếp thị của MITI được cung cấp trên nguyên tắc "có sẵn". Đơn vị tiếp thị liên kết công nhận và đồng ý rằng MITI sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hư hỏng hoặc không hoạt động nào của hệ thống hoặc quy trình bảo vệ/bảo mật.
 2. MITI không đảm bảo rằng tài liệu hoặc các đường liên kết tiếp thị sẽ có sẵn, truy cập được, không bị gián đoạn, bảo mật, chính xác, hoàn chỉnh hoặc không có lỗi, và các khiếm khuyết (nếu có) sẽ được điều chỉnh hoặc hệ thống server để thực hiện các chức năng có liên quan đó không bị virus, clocks, timers, counters, worms, software locks, drop-dead devices, trojan-horses, routing, trap doors, time bombs hoặc bất kỳ đoạn mã độc hại nào, các hướng dẫn, chương trình hoặc các linh kiện.

10.2 Miễn trừ trách nhiệm đối với thiệt hại gián tiếp hoặc hệ quả:

MITI sẽ không, dù dưới bất kỳ trường hợp nào, chịu trách nhiệm đối với đơn vị tiếp thị liên kết đối với các hậu quả, sự cố, đặc biệt, trừng phạt, phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch theo thỏa thuận này, bao gồm lợi nhuận hoặc cơ hội kinh doanh bị mất.

10.3 Giới hạn trách nhiệm:

Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của MITI phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này (bao gồm các yêu cầu bảo hành), bất kể lãnh thổ áp dụng và không kể hành động hoặc yêu cầu nào dựa trên hợp đồng, ngoài hợp đồng, vượt quá tổng số tiền MITI đã thanh toán hoặc phải thanh toán cho Đơn vị tiếp thị liên kết theo Thỏa thuận này cho giai đoạn 6 tháng liền trước yêu cầu đó.

10.4 Độc lập chịu rủi ro:

 • Mỗi điều khoản của Thỏa thuận này quy định một giới hạn về trách nhiệm pháp lý hoặc loại bỏ thiệt hại là để phân chia rủi ro liên quan đến Thỏa thuận này giữa các bên. Việc phân chia này là thành tố quan trọng của việc thương lượng và hợp tác giữa các bên.
 • Mỗi điều khoản giới hạn về trách nhiệm pháp lý hoặc loại bỏ thiệt hại là riêng rẽ và độc lập với tất cả các điều khoản khác của Thỏa thuận, và mỗi điều khoản này sẽ vẫn áp dụng ngay cả khi nội dung của điều khoản không đạt được như đã định.

11. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

11.1 Nhà thầu phụ:

Miti có thể thực hiện các quyền theo Thỏa thuận này thông qua các công ty liên kết và nhà thầu phụ. Miti sẽ chịu trách nhiệm đối với việc các công ty liên kết và nhà thầu phụ tuân thủ các quy định trong Thỏa thuận này.

11.2 Nhà thầu độc lập:

Thỏa thuận này không tạo ra bất kỳ quan hệ hợp danh, liên doanh, đại lý hoặc nhượng quyền nào. Các bên là các nhà thầu độc lập trong việc thực hiện Thỏa thuận này. Không bên nào bị ràng buộc bởi bên còn lại về trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ hoặc cho rằng mình có quyền để làm như vậy.

11.3 Thông cáo báo chí:

Trừ khi được quy định rõ trong Thỏa thuận này hoặc theo quy định pháp luật liên quan, không bên nào được phép đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai hoặc thông cáo báo chí nào liên quan đến việc hợp tác theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước của bên còn lại. Nếu một bên phải đưa ra tuyên bố công khai theo quy định pháp luật liên quan đến việc hợp tác tại Thỏa thuận này, bên đó sẽ thu thập và cân nhắc ý kiến của bên còn lại về nội dung của tuyên bố công khai đó.

11.4 Sự kiện bất khả kháng:

Nếu việc không thực hiện hoặc trì hoãn hoàn thành một nghĩa vụ (ngoài nghĩa vụ tài chính) theo Thỏa Thuận này là do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của một bên, bao gồm bất kỳ sự cố cháy/nổ, mất điện, đình công, chiến tranh hoặc hành động của chính phủ (bao gồm bất kỳ luật hoặc văn bản dưới luật mới) hoặc việc không thực hiện ("Sự Kiện Bất Khả Kháng"), thì không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên còn lại về bất kỳ việc không thực hiện hoặc trì hoãn đó. Hạn chót để hoàn tất nghĩa vụ có liên quan sẽ được gia hạn trong một thời hạn tương đương với thời gian diễn ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

11.5 Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp:

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải quyết theo luật pháp của Việt Nam. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, yêu cầu hoặc bất đồng quan tâm đến Thỏa Thuận này, bao gồm vi phạm, hủy bỏ và hiệu lực của Thỏa thuận, hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào cần phải được cân nhắc khách quan theo Thỏa thuận này ("Tranh chấp"), bên đã thông báo cho bên còn lại bằng văn bản ("Thông báo Tranh chấp"), các bên sẽ nỗ lực giải quyết Tranh chấp bằng thương lượng giữa các quản lý cấp cao của các bên trong vòng 30 ngày lịch kể từ ngày bên nhận được Thông báo Tranh chấp. Nếu Tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng trong thời hạn này, tranh chấp đó sẽ được giải quyết bởi trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này ("Quy tắc VIAC"). Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 03 trọng tài và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.

11.6 Thông báo:

Tất cả các thông báo theo Thỏa thuận này sẽ được xem là đã được gửi vào ngày người nhận nhận được thông qua chuyển phát bưu điện, email, thư bảo đảm, fax và được gửi cho Miti hoặc Đơn vị Tiếp thị Liên kết theo địa chỉ của mỗi bên.

11.7 Chuyển nhượng:

 • Đơn vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa Thuận này (dù là toàn bộ hay một phần), bao gồm trực tiếp hoặc gián tiếp thay đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp hoặc sáp nhập (cho dù Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có phải là tổ chức tồn tại sau cùng hay không) mà chưa được sự chấp thuận của Miti, Miti có toàn quyền không chấp thuận đề nghị này của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết.
 • Bất kỳ thay đổi trực tiếp hay gián tiếp về sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần trong công ty hoặc ban giám đốc hoặc quyền kiểm soát Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, cho dù Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sau đó có còn là một pháp nhân độc lập hay không, sẽ được xem là chuyển nhượng hoặc chuyển giao cần phải có chấp thuận trước của Miti bằng văn bản. Việc Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết chuyển nhượng sẽ không làm giảm các nghĩa vụ của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết theo Thỏa Thuận này trừ khi Miti đồng ý rõ ràng bằng văn bản.
 • Miti sẽ không giải trừ trách nhiệm pháp lý của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết theo Thỏa Thuận này trừ khi đã đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Miti có thể chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa Thuận này (dù là một phần hay toàn bộ) mà không cần chấp thuận của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết. Bất kỳ việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao vi phạm Mục 11.7 này sẽ là vô hiệu. Tùy thuộc vào Mục 11.7, Thỏa Thuận này sẽ ràng buộc và chuyển giao vì quyền lợi của người kế thừa hoặc nhận chuyển giao được phép của mỗi bên.

11.8 Từ bỏ:

 • Việc từ bỏ bất kỳ quy định nào, quyền của một bên, hoặc các biện pháp khắc phục theo Thỏa Thuận này phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định tại Mục 11.6. Việc một bên không thực hiện, bỏ qua hoặc trì hoãn thực thi quy định của Thỏa Thuận này, quyền của bên đó hay các biện pháp khắc phục vào bất kỳ thời điểm nào sẽ không được coi là từ bỏ quyền của bên đó theo Thỏa Thuận này, và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Hợp đồng, hoặc phương hại tới quyền thực hiện hành động tiếp theo của bên đó.
 • Việc một bên thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Thỏa Thuận này sẽ không ngăn cản việc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của bên kia theo Thỏa thuận này hoặc quyền mà Bên đó được pháp luật cho phép thực thi.

11.9 Hiệu lực từng phần:

 • Nếu bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc quy định của Thỏa Thuận này bị phát hiện là không hợp lệ, trái phép hoặc không thể thực thi ở bất kỳ mức độ nào, các bên sẽ cố gắng một cách thiện chí để sửa đổi nhằm bảo toàn các ý định được thể hiện trong Thỏa Thuận này trong chừng mực có thể.
 • Trong trường hợp các bên không đồng ý về việc sửa đổi, thì điều khoản, điều kiện, quy định không hợp lệ đó sẽ bị gỡ bỏ khỏi Thỏa thuận. Các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại của Thỏa Thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, và sẽ được bảo lưu tới mức tối đa ý định ban đầu của các Bên đối với điều khoản, điều kiện hoặc điều khoản đã bị gỡ bỏ.

11.10 Để khắc phục hậu quả tích lũy:

Việc thực hiện một phần hay toàn bộ các quyền hoặc biện pháp khắc phục không sẽ ngăn cản việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện các quyền hoặc biện pháp khác. Thỏa thuận này cung cấp cho các quyền và biện pháp khắc phục tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục khác hợp lý hoặc được quy định bởi pháp luật.

11.11 Bảo mật: 

Đối tác Tiếp thị Liên kết không được tiết lộ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Miti, trừ trường hợp pháp luật hiện hành yêu cầu.

11.12 Văn bản thoả thuận:

Thỏa thuận này có thể được lập thành các bản phụ lục, mỗi bản phụ lục sẽ được coi là hợp lệ và cùng với nhau sẽ tạo thành một và cùng một thỏa thuận.

11.13 Các tiêu đề được sử dụng trong Thỏa thuận này chỉ để tham khảo và sẽ không được xem xét khi giải thích Thỏa thuận này.

11.14 Hợp nhất:

 • Các điều khoản và điều kiện trong Thỏa Thuận này cùng tạo nên toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan và thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, hiểu biết và đồng ý trước đó, bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa các bên về vấn đề đó.
 • Bất kỳ điều khoản, quy định hoặc điều kiện nào có thể được sử dụng bởi một trong hai bên để liên kết với các giao dịch được dự định trong Thỏa Thuận này, sẽ không ảnh hưởng hoặc sửa đổi bất kỳ quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của các bên theo Thỏa Thuận này, bất kể việc bên tiếp nhận không phản đối các điều khoản, quy định hoặc điều kiện đó.

Cập nhật lần cuối ngày: 03/01/2023