Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt
Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt

Balo Chống Trộm Chống Nước BL3734 Màu Xám Nhạt

552,300₫789,000₫
Thương Hiệu: Miti
Mã SP BL3734_GRE.L_GRE.L

Tên sản phẩm: BALO 4 CHỐNG (BL3734)

Kích thước (DXRXC): 30X15X42 CM

Trọng lượng: 850gr

Sức chứa: 15kg

BẢO HÀNH: 24 THÁNG

THƯƠNG HIỆU SỐ 1 VIỆT NAM

KINH NGHIỆM TRÊN 25 NĂM

HỆ THỐNG BÁN LẺ VÀ BẢO HÀNH TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG NHANH CHÓNG

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN - 0902 845 559

Tiêu đề
  • Xám Nhạt
Chọn số lượng

BA LÔ 4 CHỐNG (CHỐNG TRỘM - CHỐNG NƯỚC - CHỐNG ĐAU LƯNG - CHỐNG VA ĐẬP)

Là dòng sản phẩm Balo 4 chống Miti - Dẫn đầu xu hướng 2020.

Trong công việc hàng ngày, việc học tập hay đi công tác, du lịch. Chúng ta thường phải tiếp xúc về môi trường, thời tiết, xã hội luôn gặp phải: Trời mưa, trộm cắp,...Việc giải quyết các việc trên là 1 vấn đề nan giải.

Để giải quyết vấn đề khó khăn này, Được Bác sĩ - Th.s (chuyên khoa I phẫu thuật Nhi khoa) Ông Nguyễn Trí Kiên - TGĐ Miti Group đã nghiên cứu, thiết kế và sản xuất mẫu Balo 4 chống (CHỐNG TRỘM - CHỐNG NƯỚC - CHỐNG ĐAU LƯNG - CHỐNG VA ĐẬP).

Sẽ là 1 sự lựa chọn tuyệt vời và khôn ngoan của bạn khi có ý định sắm 1 balo vừa tiện dụng vừa an toàn.

Hãy cùng Miti tìm hiểu những thông tin và tính năng tuyệt vời của sản phẩm Balo 4 chống này:

- Tên sản phẩm: BALO 4 CHỐNG (BL3734)

- Kích thước (DXRXC): 30X15X42 CM

- Trọng lượng: 850gr

- Sức chứa: 15kg

- Nhiều màu sắc chọn lựa      
- Ngăn đựng Laptop 15.6 inch + Ipad

★ Bảo hành 24 tháng
★ Giao hàng toàn quốc nhanh chóng
★ Miễn phí 1 đổi 1 trong 07 Ngày

➡️ HOTLINE : 0903 815 299


----------------------------------------------------------------------------------------------


CÔNG DỤNG 4 CHỐNG CỦA 1 CHIẾC BA LÔ MITI:

1/ CHỐNG TRỘM:

Với hệ thống KHÓA SỐ TSA được theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ chứng nhận giúp chống trộm, bảo đảm tài sản không bị đánh mất.


2/ CHỐNG ĐAU LƯNG - MỎI VAI:

Đây là thiết kế quan trọng nhất: Tạo ra khung đỡ cong theo chiều cong cột sống, giúp trọng lực Balo dàn đều toàn bộ vùng lưng và đáy tì đè vào khung xương chậu. Giúp không bị đau lưng.

Phần Quai đeo trợ lực thiết kế cong ôm sát vai và trước ngực chống đau mỏi vai. Đặc biệt, Có khóa gài trước ngực chống xô lệch và giảm áp lực trên cột sống.

+ Quai đeo thiết kế co giãn giúp trợ lực 30 % trong lực cho cốt sống


+ Phần lưng đệm mút dày 3 cm thiết kế rãnh giúp êm và thoáng khí 


3/ CHỐNG VA ĐẬP:

 + Lớp đệm mút phía trong ngăn laptop: Thiết kế với lớp đệm mút dày có cấu trúc tổ ong giúp hấp thụ lực cực tốt, bảo vệ an toàn cho laptop & Ipad trong trường hợp va chạm.

+ Lớp đệm mút phía ngoài dày 3cm chống va đập tuyệt đối

4/ CHỐNG NƯỚC:

Chất liệu vải siêu nhẹ phủ lớp UV chống thấm nước cực tốt (trời mưa, nước đỗ vào,..)


TÍNH NĂNG PHỤ:

+ Tích hợp cổng sạc USB trên phần thân ngoài Balo (kết nối với sạc dự phòng phía trong Balo).

+ Tay xách được thiết kế bằng hợp kim nhôm cho tay cầm chắc chắn.

+ Đế cao su không mài mòn giữ Balo đứng vững và mặt đáy balo tưa rách vải.

+ Dây kéo YKK kéo êm chống thấm nước vào khe hở dây kéo.

+ Nhiều ngăn tiện dụng:

Ngăn trước: chứa vật dụng dẹp mỏng: Sách ghi chép, bảng đọc sách,..


 Ngăn phía sau Balo thông minh: có thể đặt điện thoại, ví bóp, giấy tờ cá nhân.

Ngăn trên quai thông minh: đựng thẻ ATM, thẻ xe,...


 Ngăn để vật dụng: Viết, sạc dự phòng, dầu gội, nước hoa.....

Ngăn chứa bình nước

Ngăn chứa mắt kính

Ngăn để quần áo, sách vở, hồ sơ,...

Ngăn thông minh xỏ vào cần kéo vali thuận tiện di chuyểnQuý khách có thể tham khảo thêm 1 số mẫu mã Balo 4 chống khác của Miti tại đây. Hoặc cập nhật và đánh giá các sản phẩm mới nhất tại Fanpage của Miti

Vali Siêu Bền - Siêu Nhẹ - Giảm Đến 50%