HOTLINE : 0903 815 299 | Đặt Hàng Số Lượng Lớn: 0902 845 559 - Email: quangngo.miti@gmail.com

Cửa Hàng: 58 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân...

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.059939819659!2d106.62751701439973!3d10.806721292301003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175295887a2e1b3%3A0xddfdbad7bc5d3df7!2zNzYvNS84IEzDqiBUcuG7jW5nIFThuqVuLCBQaMaw4budbmcgMTUsIFTDom4gUGjDuiwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1531454976228" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>