Chào mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10 - VALI GIẢM ĐẾN -50%

Chào mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10 - VALI GIẢM ĐẾN -50%

Chào mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10 - VALI GIẢM ĐẾN -50%79 năm trước, vào ngày 13/10/1945, chỉ hơn 1 tháng sau ngày độc lập của dân tộc, giới công thương Việt Nam đã nhận được bức thư của Hồ Chủ Tịch. Trong thư, Hồ Chủ tịch viết: “Nền...Xem tiếp